Make your own free website on Tripod.com

Bah 1 - Bab 2 - Hudud - Fasal 4 - Sariqah - Per 77
About Me

39576_wallpaper110.jpg

Qanun Jinayah Syar`iyah

FASAL 4.

SARIQAH (MENCURI)

Perkara 77: Hukuman kerana kesalahan mencuri.

1) Sesiapa yang melakukan kesalahan mencuri, kecuali dalam keadaan yang disebutkan dalam perkara 76 wajib dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syara`.

a) Mencuri kali yang pertama hendaklah dipotong tangan kanannya.

b) Mencuri kali kedua hendaklah dipotong kaki kirinya, dan

c) Mencuri kali ketiga dan berikutnya hendaklah dikenakan hukuman ta`zir dan dipenjarakan sehingga ia bertaubat.

[ Nampak tak tuan-tuan, macamana undang-undang Islam membuat turutan dalam melaksanakan hudud ke atas si pencuri. Dia tarak nak potong semua aih!...Takat 2x ja kena potong. Kalau masuk kali ke3, ke4 dan seterusnya; dia hanya akan dipenjara dan di situ dia akan disuruh bertaubat. ]

2) Hukuman yang dikenakan ke atas pencuri sebagaimana yang disebutkan dalam ceraian (1) perenggan (a), (b) dan (c) adalah merujuk kes seorang lelaki yang melakukan kesalahan mencuri lalu dibawa lelaki itu kepada Saidina Ali ra, maka beliau memotong tangan kanannya. Kemudian lelaki itu mencuri pada kali yang kedua dan dibawa pula kepada Saidina Ali, maka beliau memotong kaki kirinya. Kemudian lelaki tadi mencuri lagi pada kali yang ketiga dan dibawa juga kepada Saidina Ali lalu beliau berkata: "Aku tidak akan memotong (tangan kiri dan kaki kanannya). Jika aku potong kakinya, dengan apakah ia berjalan. Sesungguhnya aku sangat malu terhadap Allah (di atas tindakan aku itu), lalu Saidina Ali memukulnya dengan kayu dan mempenjarakannya." (Riwayat Muhammad bin Hassan dari Ali bin Abi Talib mengeluarkan akannya oleh al-Baihaqi.)

[ Daripada kata-kata dan perbuatan Saidina Ali kw inilah kita jadikan dalil bahwa sekiranya orang itu mencuri pada kali pertama, maka hendaklah dipotong tangan kanannya. Lalu sekiranya dicurinya buat kali kedua, kita potong kaki kirinya. Dan sekiranya dilakukan buat kali ke3 dan seterusnya, maka dia akan dikenakan ta`zir. ]

Wallahu ta`ala `alam.